Szabályozóközpont

A szabályozóközpont olyan műszaki megoldás, amely lehetővé teszi, hogy több kisebb önálló termelő egység összevonva egy nagy erőműként jelenjen meg a villamosenergia- és a rendszerszintű szolgáltatások piacán. Ezáltal rendkívül hatékony, rugalmas, gazdaságos és a XXI. század kihívásainak és elvárásainak megfelelő energiatermelési technológiát valósít meg. Ez a rendszerszervezési elv kiterjeszthető a gázmotorokra és a megújuló energiaforrást felhasználó, elsősorban szél- és naperőművekre is.

Az Omni Csoport a vevők igényeihez igazodó, magas hozzáadott értékű és minőségű Szabályozóközpont szolgáltatást nyújt. Olyan komplex rendszert üzemeltet, amely képes integrálni az eddig önálló piaci szereplőket, jelentősen növelve ezzel az egyes partnerek és a rendszer teljes hatékonyságát és jövedelmezőségét.